HÖSTMÖTEN lördagen den 24.11.2018

Hej på er alla!

Sätt in detta datum i er kalender:

Lördagen den 24.11.18 hålls KD Svenska Organisationens höstmöte och även Mellersta Österbottens Kretsmöte i Campus Allegro, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad.

Lokalavdelningarna har även möjlighet att hålla sina höstmöten från kl. 10.00 – 11.00 på förmiddagen.

Ca kl. 11.00 – 12.30 hålles KD Svenska Organisationens Höstmöte, därefter har ni möjlighet att äta lunch vid Amicas restaurang i Campus.

Från kl. 13.00 håller Peter Östman en politisk översikt, varefter ni har möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Mellersta Österbottens kretsmöte börjar ca kl. 14.00.

Kom med alla som har möjlighet, vi står inför ett viktigt valår 2019.

Endast genom att medverka kan vi påverka.

Tillsammans är vi starka! 

 

 

Sari Essayah är den partiledare som Finlands folk litar mest på!

Mycket intressant enkät som visar att Finlands folk litar mest på att KD:s partiledare Sari Essayah står för det hon säger och talar sanning.

Vi ser hur otroligt viktigt det är att alltid hålla sig till sanningen. Vi får tacka Sari Essayah för hennes otroligt fina och värdefulla arbete som partiledare och riksdagsledamot.

Hoppas folk minns detta när riksdagsvalet 2019 närmar sig med storm steg.

 

Bilden kan innehålla: 7 personer, personer som ler, text

KD:s Essayah: Åldringsvårdens ställning

KD:s Essayah: Förbättringen av åldringsvårdens kan inte vänta på Sote-reformen.

KD:s Essayah: Åldringsvårdens ställning
Ordförande för Kristdemokraterna och riksdagsledamot Sari Essayah framförde i budgetdebatten stor oro vad som gäller äldreomsorgens kritiska situation.

-Äldre människor får inte de tjänster som de har rätt till samtidigt
som hemvårdspersonalen blir utmattade av för stor och tung arbetsbelastning.

Essayah påpekade i KD:s gruppanförande att regeringen hade möjlighet att förbättra åldringsvården genom att budgetera mera resurser för äldreomsorgen, öka bemanningen och förbättra tjänsterna men detta gjordes inte av regeringen.

– En förbättring av åldringsvården kan inte vänta på att sote-reformen blir
genomförd, utan nu är tiden inne.

Regeringen har också skurit i barnens och barnfamiljernas rättigheter. Familjeförmånerna har frusits, barnavdragen har eliminerats och gruppstorlekarna på daghem och skolor har ökats. Essayah betonade att detta inte är en ansvarsfull politik vid en tid då födelsetalet är alarmerande lågt, samtidigt som barnafödandet skjuts upp år efter år till
ett allt senare skede i livet.

Regeringen har också tagit hänsyn till många frågor som tagits upp av KD:s parlamentariska grupp. De mest centrala av dessa var krispaketet som presenterades för att förbättra jordbrukssituationen. Likaså en ökad garantipension och lättnader i beskattningen för låginkomsttagare en mycket märkbar åtgärd, även om små höjningar och skattesänkningar inte korrigerar regeringens tidigare nedskärningar.

Från regeringen ”uppenbara investeringar”
En av de uppenbara investeringarna i regeringens budgetförslag innebär ett transportpaket på 40 miljoner euro. Även om ytterligare medel för att upprätthålla trafiksäkerhet och vinterunderhåll borde stödas, är det ett faktum att denna regering kommer att minska det totala grundläggande underhållet med totalt 370 miljoner euro.

Essayah är oroad över att busstrafiken kan drabbas av störningar p.g.a. minskningen av underhållet, som innebär en fortsatt försämring av vägskicket.

Essayah påminner om att man kommit överens att minskningen av underhållskostnaderna skulle ske långsiktigt över valperioderna.

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen kommer i granskning av budgeten att särskilt uppmärksamma äldreomsorgen, pensionärer, barnfamiljer, utbildning och jordbruket som viktiga frågor.

Sari Essayah
tel. 0400 252 999

Bilden kan innehålla: 1 person

KD SVENSKA ORGANISATIONENS VÅRMÖTE DEN 28.04.2018

Hej på er alla!

 

Nu har ni möjlighet att delta i KDS vårmöte i Nykarleby, Juthbacka restaurang, Juthasvägen 34, 66900 Nykarleby.

 

KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n

Kristdemokraternas Svenska Organisation r.f.

 

MÖTESKALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA

VÅRMÖTE

 

TID:            Lördagen den 28:nde april 2018, kl. 13. – 15.00

PLATS:     Juthbacka,  hotell och restaurang, Juthasvägen 34, 66900 Nykarleby

Medlemmarna i Kristdemokraternas svensk- och tvåspråkiga lokalavdelningar är välkomna att delta i  Kristdemokraternas Svenska Organisationens vårmöte i Nykarleby.

På mötet behandlas förutom stadgeenliga ärenden även höstens landskapsval 2018 och inkommande riksdagsval våren 2019. Riksdagsledamot Peter Östman håller en politisk översikt.

Före mötet finns tillgång till kaffeservering

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 • 1        Mötet öppnas

 

 • 2        Konstaterande av mötesdeltagare samt att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.

 

 • 3        Val av ordförande och sekreterare för mötet, två protokolljusterare samt

                     rösträknare.

 

 • 4         Svenska organisationens verksamhetsberättelse och beslut om godkännande av den.

 

 • 5         Svenska Organisationens bokslut och utlåtande om räkenskaperna och  förvaltningen                     samt beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt de                                   redovisningsskyldiga.

 

 •             Presentation av bokslutet
 •             Hörande av verksamhetsgranskarnas utlåtande
 •             Beviljande av ansvarsfrihet

 

         

 • 6       Beslut om övriga ärenden i möteskallelsen.         

       

 •           Politisk översikt
 •           Analys och diskussion gällande landskapsvalet hösten 2018
 •           Diskussion om inkommande riksdagsval våren 2019
 •           Beslut om resolution från vårmötet

 

 • 7        Mötet avslutas

 

                    Enligt uppdrag

 

                   Katarina Östman

                   Sekreterare, KDS

                   Telefon: 040 5385187

 

”Det färska medborgarinitiativet är ett nödrop för de äldres rättigheter”

Hej!

Det färska medborgarinitiativet är ett nödrop för de äldres rättigheter”. Det nya medborgarinitiativet kräver att riksdagen och regeringen jobbar för att grunda en ny tjänst med en ombudsman för de äldre i Finland. Initiativtagare, KD:s första viceordförande och KD:s kvinnoorganisationens ordförande Tiina Tuomela berättar att de senaste tidens nyheter om äldre som lämnats åt sitt öde, väckte gnistan i henne. Andra initiativtagare som har varit involverade är KD:s kvinnoorganisationens verksamhetsledare Katri Fältberg samt viceordförande Riitta Kuismanen.

Ø  Initiativet kan lätt undertecknas med hjälp av dina personliga bankkoder på adressen, i tjänsten för medborgarinitiativ:https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/3086

 Du kan också hämta och printa ut initiativet från webbsidan: http://www.kd.fi/osallistu/kansalaisaloite-vanhusasiainvaltuutettu-suomeen/Printa också ut några exemplar för olika KD-tillfällen, som på torgmöten, marknader och andra möten för att få insamlat så många namn som möjligt för initiativet. Pappersformatet bör innehålla handskriven underskrift och den returneras per post till Finlands Kristdemokrater, Tiina Tuomela, Karelaregatan 2 A 7 vån. 00520 Helsingfors

Ø  OBS! Initiativets rubrik bör vara på finska: Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen, detta gäller även svenskspråkiga blanketter.

Du kan läsa mera angående medborgarinitiativet på finska i KD-tidningen på adressen: http://www.kdlehti.fi/2018/03/24/tuore-kansalaisaloite-hatahuuto-vanhusten-oikeuksien-puolesta/

Välkommen med på alla våra kommande tillfällen, som du hittar på sidan: www.kd.fi/tapahtumat. Nu på våren ordnas kretsarnas vårmöte. Dessutom firar vi KD:s 60-åriga jubileumsår och ordnar även tillfällen inför landskapsvalet.

Trevlig fortsättning på våren önskar

Mikko Rekimies

Organisationschef /  KD (Krisdemokrater)

tel: 044 552 5030

mikko.rekimies@kd.fi

www.kd.fi

KD:s riksdagsgrupp ledig anslår en tjänst som assistent

På grund av personalförändringar kommer den kristdemokratiska parlamentariska gruppen att avlöna en ny medarbetare som assistent även för gruppens gemensamma verksamhet. Arbetstagarens huvuduppgift är att assistera KD:s ledamöter i statens aktiviteter, samla bakgrundsmaterial, kommunikation, kontakter med intressenter och olika sekreterartjänster.

Sökanden förväntas godkänna den kristdemokratiska ideologin och partiets verksamhet. Till fördel räknas en högskoleexamen och goda språkkunskaper i både finska och svenska. För att utföra denna uppgift krävs även goda skriftliga språkkunskaper i finska, samt att kunna ta initiativ, ha bra samarbetsförmåga, interaktions- och kommunikationsförmåga.

 

Arbetet sker i huvudsak i parlamentet. Personen är anställd av den Kristdemokratiska riksdagsgruppen. Anställningsförhållandet är tillfälligt och avslutas i slutet av valperioden. Lönen och arbetsvillkoren bestäms på basen av löner och arbetsvillkor som används av gruppen. Grundlönen för gruppens assistent är 2420 euro per månad. Den som anställs genomgår en säkerhetsutredning av riksdagen. Anställningen börjar 1.3. eller enligt överenskommelse.

 

Bifoga CV och en fritt formulerad ansökan.

Vid högre löneanspråk bör det finnas motiverad anledning till att betala mera lön än grundlönen för en gruppassistent. Ansökan bör lämnas in senast tisdag den 30 januari, via e-post elektroniskt till generalsekreteraren för gruppen, Merja Eräpolku på adressen: merja.erapolku@eduskunta.fi. För ytterligare information, kontakta generalsekreteraren, tfn 050-560 3261, helst torsdagar den 11.1, 18.1. eller 25.1. mellan 10:00 och 14.00

 

Essayah: KD vill trygga möjligheterna till att studera de båda nationalspråken – öka resurserna för språkstudier redan i lågstadiet

Riksdagsledamot,
Partiordförande Sari Essayah
Kristdemokraterna
Ställningstagande 12.12.2017

Kristdemokraterna anser att det skulle vara bra att förverkliga målsättningen att utöka språkundervisningen.
– Däremot är det inte klokt att förverkliga det försök som regeringen beslutat verkställa. Regeringens proposition möjliggör att man i vissa regioner utökar olika alternativa språkstudier, utan att man säkerställer resurserna för det andra nationella språket från och med den 1 augusti 2018. Försöket kan leda till försämrade möjligheter till fortsatta studier för eleverna, säger KD:s partiledare Sari Essayah.

Essayah påminner om att Finland officiellt har 2 nationalspråk. Grundlagen är tydlig och poängterar vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk skall tryggas genom lag. Det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.
– Istället för regeringens språkförsök bör skolan ges tillräckligt med timresurser så att våra ungdomar lär sig flera språk, istället för mindre. Att studera de båda nationalspråken är ingen belastning, tvärtom en rikedom, som också berikar de studerandes möjligheter till bredare arbetskarriärer.

Tilläggsuppgifter: Sari Essayah Tel: 0400 252 999

Valutaunionen drivs mot större gemensamt ansvar

 

Utdrag ur Sari Essayahs blogg 10.12.2017

 

På självständighetsdagen gav EU-kommissionen sitt förslag om att fördjupa den monetära unionen med ett steg framåt. Många av de presenterade förslagen om en utveckling av EMU är mycket utmanande för Finland, ja en del är till och med skadliga.

 

 • Det verkar som om kommissionen anser att en ändring av EU fördraget är så arbetsamt, att det istället skulle vara lättare att röja väg för en fördjupning av EU:s euroområde.

 

 • Kommissionens öppning innebär en union med en tvåfasig utveckling, som skulle dela upp medlemsländerna och höja pressen på euroområdets budgetlinje, inom den egna EU-budgeten. På grund av Brexit hotas redan nu Finlands nettobidrag att höjas, istället för att man omstrukturerar de andra euroländer, alternativt att bankunionens reserveringssystem betalas ur den gemensamma kassan.

 

 • Utvecklingen av EMU:n bör ske övertänkt och stegvist. Till att börja med skulle det räcka med att alla medlemsländer skulle följa överenskomna avtal när det gäller tillväxt- och stabilitets avtal. Under goda år borde man minska på skuldbördan i förhållande till BNP, så att man under kommande krisår skulle ha reserver att tillgå. Kommissionen kunde ta lärdom av liknelsen med de sju feta och sju magra åren, skriver Sari Essayah.

 

Tillsammans – som ett folk – med två nationalspråk

Tillsammans – som ett folk – med två nationalspråk.

Svenska dagen och Finland 100 år

Helsingfors den 6. november 2017

Idag, den 6 november, firar vi Svenska dagen. I år firar också det självständiga Finland 100 år. Med anledning av jubileumsåret, samt med anledning av den debatt som allt oftare blåses upp i syfte att undergräva svenskans ställning, känns det extra angeläget att berätta om vårt lands historia och hur våra förfäder tänkt och agerat.

I språkdebatten ter det sig ibland som om en del finskspråkiga inte kanske känner till vår gemensamma historia. Kan det vara så att man inte haft möjlighet att läsa eller höra om de skeenden som föregick bl.a. Finlands självständighetskamp 1917? Eller senare gällande försvarandet av vår gemensamma självständighet under vinter- och fortsättningskriget. I denna frihetskamp kämpade män och kvinnor sida vid sida för vårt gemensamma land. Det hade ingen betydelse om man var född i en svensk- eller finskspråkig familj. Alla stred för samma sak.

År 1917 i kampen för Finlands frigörelse från Ryssland, hjälpte tyskarna våra skyddskårer att få tillgång på vapen. När skyddskåren avväpnade de ryska soldaterna hade man drygt 7000 vapen att ta till. Av den totala vapenmängden transporterades 90 procent, 6500 vapen, med hjälp av ångfartyget s/s Equity, i land vid den Österbottniska kusten den 1 november 1917. Mottagandet av Equitys vapenlast hade organiserats och genomfördes via Västerö i Maxmo och Tolvmangrundet i Larsmo. Denna dyrbara last, som var resultatet av jägarnas och aktivisterrnas oförtrutna ansträngningar, innebär samtidigt en värdefull fosterländsk hjälp med avgörande betydelse för frihetskrigets första skede från den svenska befolkningens sida.

Efter denna operation kom våra förfäder överens om att inga motstridiga intressen skulle skilja åt de finskspråkiga och de svenskspråkiga folkgrupperna i deras gemensamma uppbyggnad och hägnande av fosterländsk gärning. En målsättning som våra förfäder hållit fast vid. I vinter- och fortsättningskriget. Och senare vid återuppbyggnaden av vårt land. Sida vid sida.

Vi ska slå vakt om våra förfäders goda principer när det gäller språk- och kulturarv. Istället för att främja onödiga språkstrider skall vi måna om våra två nationalspråk, finska och svenska. Det är en rikedom för vårt land. Låt oss fortsätta byggandet av vårt gemensamma fosterland. Tillsammans. Som ett folk – med två nationalspråk.

Peter Östman
Riksdagsledamot
Gruppordförande
Kristdemokratiska riksdagsgruppen