HÖSTMÖTEN lördagen den 24.11.2018

Hej på er alla!

Sätt in detta datum i er kalender:

Lördagen den 24.11.18 hålls KD Svenska Organisationens höstmöte och även Mellersta Österbottens Kretsmöte i Campus Allegro, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad.

Lokalavdelningarna har även möjlighet att hålla sina höstmöten från kl. 10.00 – 11.00 på förmiddagen.

Ca kl. 11.00 – 12.30 hålles KD Svenska Organisationens Höstmöte, därefter har ni möjlighet att äta lunch vid Amicas restaurang i Campus.

Från kl. 13.00 håller Peter Östman en politisk översikt, varefter ni har möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Mellersta Österbottens kretsmöte börjar ca kl. 14.00.

Kom med alla som har möjlighet, vi står inför ett viktigt valår 2019.

Endast genom att medverka kan vi påverka.

Tillsammans är vi starka! 

 

 

Sari Essayah är den partiledare som Finlands folk litar mest på!

Mycket intressant enkät som visar att Finlands folk litar mest på att KD:s partiledare Sari Essayah står för det hon säger och talar sanning.

Vi ser hur otroligt viktigt det är att alltid hålla sig till sanningen. Vi får tacka Sari Essayah för hennes otroligt fina och värdefulla arbete som partiledare och riksdagsledamot.

Hoppas folk minns detta när riksdagsvalet 2019 närmar sig med storm steg.

 

Bilden kan innehålla: 7 personer, personer som ler, text

KD:s Essayah: Åldringsvårdens ställning

KD:s Essayah: Förbättringen av åldringsvårdens kan inte vänta på Sote-reformen.

KD:s Essayah: Åldringsvårdens ställning
Ordförande för Kristdemokraterna och riksdagsledamot Sari Essayah framförde i budgetdebatten stor oro vad som gäller äldreomsorgens kritiska situation.

-Äldre människor får inte de tjänster som de har rätt till samtidigt
som hemvårdspersonalen blir utmattade av för stor och tung arbetsbelastning.

Essayah påpekade i KD:s gruppanförande att regeringen hade möjlighet att förbättra åldringsvården genom att budgetera mera resurser för äldreomsorgen, öka bemanningen och förbättra tjänsterna men detta gjordes inte av regeringen.

– En förbättring av åldringsvården kan inte vänta på att sote-reformen blir
genomförd, utan nu är tiden inne.

Regeringen har också skurit i barnens och barnfamiljernas rättigheter. Familjeförmånerna har frusits, barnavdragen har eliminerats och gruppstorlekarna på daghem och skolor har ökats. Essayah betonade att detta inte är en ansvarsfull politik vid en tid då födelsetalet är alarmerande lågt, samtidigt som barnafödandet skjuts upp år efter år till
ett allt senare skede i livet.

Regeringen har också tagit hänsyn till många frågor som tagits upp av KD:s parlamentariska grupp. De mest centrala av dessa var krispaketet som presenterades för att förbättra jordbrukssituationen. Likaså en ökad garantipension och lättnader i beskattningen för låginkomsttagare en mycket märkbar åtgärd, även om små höjningar och skattesänkningar inte korrigerar regeringens tidigare nedskärningar.

Från regeringen ”uppenbara investeringar”
En av de uppenbara investeringarna i regeringens budgetförslag innebär ett transportpaket på 40 miljoner euro. Även om ytterligare medel för att upprätthålla trafiksäkerhet och vinterunderhåll borde stödas, är det ett faktum att denna regering kommer att minska det totala grundläggande underhållet med totalt 370 miljoner euro.

Essayah är oroad över att busstrafiken kan drabbas av störningar p.g.a. minskningen av underhållet, som innebär en fortsatt försämring av vägskicket.

Essayah påminner om att man kommit överens att minskningen av underhållskostnaderna skulle ske långsiktigt över valperioderna.

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen kommer i granskning av budgeten att särskilt uppmärksamma äldreomsorgen, pensionärer, barnfamiljer, utbildning och jordbruket som viktiga frågor.

Sari Essayah
tel. 0400 252 999

Bilden kan innehålla: 1 person

KD SVENSKA ORGANISATIONENS VÅRMÖTE DEN 28.04.2018

Hej på er alla!

 

Nu har ni möjlighet att delta i KDS vårmöte i Nykarleby, Juthbacka restaurang, Juthasvägen 34, 66900 Nykarleby.

 

KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n

Kristdemokraternas Svenska Organisation r.f.

 

MÖTESKALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA

VÅRMÖTE

 

TID:            Lördagen den 28:nde april 2018, kl. 13. – 15.00

PLATS:     Juthbacka,  hotell och restaurang, Juthasvägen 34, 66900 Nykarleby

Medlemmarna i Kristdemokraternas svensk- och tvåspråkiga lokalavdelningar är välkomna att delta i  Kristdemokraternas Svenska Organisationens vårmöte i Nykarleby.

På mötet behandlas förutom stadgeenliga ärenden även höstens landskapsval 2018 och inkommande riksdagsval våren 2019. Riksdagsledamot Peter Östman håller en politisk översikt.

Före mötet finns tillgång till kaffeservering

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 • 1        Mötet öppnas

 

 • 2        Konstaterande av mötesdeltagare samt att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.

 

 • 3        Val av ordförande och sekreterare för mötet, två protokolljusterare samt

                     rösträknare.

 

 • 4         Svenska organisationens verksamhetsberättelse och beslut om godkännande av den.

 

 • 5         Svenska Organisationens bokslut och utlåtande om räkenskaperna och  förvaltningen                     samt beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt de                                   redovisningsskyldiga.

 

 •             Presentation av bokslutet
 •             Hörande av verksamhetsgranskarnas utlåtande
 •             Beviljande av ansvarsfrihet

 

         

 • 6       Beslut om övriga ärenden i möteskallelsen.         

       

 •           Politisk översikt
 •           Analys och diskussion gällande landskapsvalet hösten 2018
 •           Diskussion om inkommande riksdagsval våren 2019
 •           Beslut om resolution från vårmötet

 

 • 7        Mötet avslutas

 

                    Enligt uppdrag

 

                   Katarina Östman

                   Sekreterare, KDS

                   Telefon: 040 5385187

 

”Det färska medborgarinitiativet är ett nödrop för de äldres rättigheter”

Hej!

Det färska medborgarinitiativet är ett nödrop för de äldres rättigheter”. Det nya medborgarinitiativet kräver att riksdagen och regeringen jobbar för att grunda en ny tjänst med en ombudsman för de äldre i Finland. Initiativtagare, KD:s första viceordförande och KD:s kvinnoorganisationens ordförande Tiina Tuomela berättar att de senaste tidens nyheter om äldre som lämnats åt sitt öde, väckte gnistan i henne. Andra initiativtagare som har varit involverade är KD:s kvinnoorganisationens verksamhetsledare Katri Fältberg samt viceordförande Riitta Kuismanen.

Ø  Initiativet kan lätt undertecknas med hjälp av dina personliga bankkoder på adressen, i tjänsten för medborgarinitiativ:https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/3086

 Du kan också hämta och printa ut initiativet från webbsidan: http://www.kd.fi/osallistu/kansalaisaloite-vanhusasiainvaltuutettu-suomeen/Printa också ut några exemplar för olika KD-tillfällen, som på torgmöten, marknader och andra möten för att få insamlat så många namn som möjligt för initiativet. Pappersformatet bör innehålla handskriven underskrift och den returneras per post till Finlands Kristdemokrater, Tiina Tuomela, Karelaregatan 2 A 7 vån. 00520 Helsingfors

Ø  OBS! Initiativets rubrik bör vara på finska: Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen, detta gäller även svenskspråkiga blanketter.

Du kan läsa mera angående medborgarinitiativet på finska i KD-tidningen på adressen: http://www.kdlehti.fi/2018/03/24/tuore-kansalaisaloite-hatahuuto-vanhusten-oikeuksien-puolesta/

Välkommen med på alla våra kommande tillfällen, som du hittar på sidan: www.kd.fi/tapahtumat. Nu på våren ordnas kretsarnas vårmöte. Dessutom firar vi KD:s 60-åriga jubileumsår och ordnar även tillfällen inför landskapsvalet.

Trevlig fortsättning på våren önskar

Mikko Rekimies

Organisationschef /  KD (Krisdemokrater)

tel: 044 552 5030

mikko.rekimies@kd.fi

www.kd.fi

KD:s riksdagsgrupp ledig anslår en tjänst som assistent

På grund av personalförändringar kommer den kristdemokratiska parlamentariska gruppen att avlöna en ny medarbetare som assistent även för gruppens gemensamma verksamhet. Arbetstagarens huvuduppgift är att assistera KD:s ledamöter i statens aktiviteter, samla bakgrundsmaterial, kommunikation, kontakter med intressenter och olika sekreterartjänster.

Sökanden förväntas godkänna den kristdemokratiska ideologin och partiets verksamhet. Till fördel räknas en högskoleexamen och goda språkkunskaper i både finska och svenska. För att utföra denna uppgift krävs även goda skriftliga språkkunskaper i finska, samt att kunna ta initiativ, ha bra samarbetsförmåga, interaktions- och kommunikationsförmåga.

 

Arbetet sker i huvudsak i parlamentet. Personen är anställd av den Kristdemokratiska riksdagsgruppen. Anställningsförhållandet är tillfälligt och avslutas i slutet av valperioden. Lönen och arbetsvillkoren bestäms på basen av löner och arbetsvillkor som används av gruppen. Grundlönen för gruppens assistent är 2420 euro per månad. Den som anställs genomgår en säkerhetsutredning av riksdagen. Anställningen börjar 1.3. eller enligt överenskommelse.

 

Bifoga CV och en fritt formulerad ansökan.

Vid högre löneanspråk bör det finnas motiverad anledning till att betala mera lön än grundlönen för en gruppassistent. Ansökan bör lämnas in senast tisdag den 30 januari, via e-post elektroniskt till generalsekreteraren för gruppen, Merja Eräpolku på adressen: merja.erapolku@eduskunta.fi. För ytterligare information, kontakta generalsekreteraren, tfn 050-560 3261, helst torsdagar den 11.1, 18.1. eller 25.1. mellan 10:00 och 14.00